Continuous Delivery przy użyciu Feature Flags i jego wpływ na Customer Experience


W firmach, w których oprogramowanie pełni krytyczną rolę w modelu biznesowym, a Customer Experience to jedna z najważniejszych metryk, istnieje bezpośrednie przełożenie pomiędzy modelem dostarczania aplikacji, a wynikami biznesowymi. 

Taki biznes to ciągła walka o satysfakcję coraz bardziej wymagającego, zmieniającego się klienta. W żadnym innym biznesie nie ma tylu zmiennych, których nie można w żaden sposób przewidzieć, a które wpływają na konieczność szybkich zmian w aplikacjach. Bardzo szybkich zmian, liczonych często w minutach lub godzinach a nie w dniach czy tygodniach. A to wszystko musi być dostarczane w sposób bezpieczny i wydajny.

Watch On Demand

Loading form...
Passwords must be at least 8 characters and contain at least 3 of the following 4 types of characters: a lower-case letter, an upper-case letter, a number, a special character (such as !@#$%^&*).