Continuous Delivery przy użyciu Feature Flags i jego wpływ na Customer Experience


W firmach, w których oprogramowanie pełni krytyczną rolę w modelu biznesowym, a Customer Experience to jedna z najważniejszych metryk, istnieje bezpośrednie przełożenie pomiędzy modelem dostarczania aplikacji, a wynikami biznesowymi. 

Taki biznes to ciągła walka o satysfakcję coraz bardziej wymagającego, zmieniającego się klienta. W żadnym innym biznesie nie ma tylu zmiennych, których nie można w żaden sposób przewidzieć, a które wpływają na konieczność szybkich zmian w aplikacjach. Bardzo szybkich zmian, liczonych często w minutach lub godzinach a nie w dniach czy tygodniach. A to wszystko musi być dostarczane w sposób bezpieczny i wydajny.

Watch On Demand

Loading form...
Your ad blocker may be blocking functionality on this page. Please disable for an improved experience.