CloudBees Türkiye Etkinliği


Garanti BBVA ve KuveytTürk'ün Cloudbees deneyimlerini anlatılacaktır. Soru ve cevap seansınında yer aldığı bilgilendirme sohbeti tadında yarım gün sürecek olan bir etkinlik olacaktır.

Program: 

  • Açılış Konuşması

  • Neden Cloudbees? - Çağlar Çataloğlu

  • Audit ve Cloudbees - Lokman Demirci

  • Cloudbees - Luis Bretones

  • Sorular & Cevaplar

Konuşmacılar:

Garanti BBVA - Çağlar Çataloğlu, Bilgi Teknolojileri Müdürü 
KuveytTürk - Lokman Demirci, DevOps Çözüm Mimarı
Cloudbees - Luis Bretones

Watch On-Demand

Loading form...
Passwords must be at least 8 characters and contain at least 3 of the following 4 types of characters: a lower-case letter, an upper-case letter, a number, a special character (such as !@#$%^&*).